Slovenský jazykEnglish languageMagyar nyelvJęzyk polskiEestiLotyšský jazykLitovský jazykDeutsch Spracheрусский языкSrbochorvatsky jazyk
Menu
Language selection
Login

Rehvikataloog

Soovin paremaid hindu
Kui olete juba registreerunud, siis palun logige sisse.

Nové zminé dezény APLUS - A701, A702Offroad zimaServis zimaKvalitné nemecké diskyVšeobecný 2021

Tingimused

 

1. Tarnija andmed
Baltyre.com e-poodi haldab:
BALTYRE Ltd., Slatinská 1710, 018 61 Beluša, ettevõtlusregistris registreeritud, Trenčíni ringkonnakohus, fail nr: 12164/R, identifitseerimisnumber /IČO/: 36313947, käibemaksu identifitseerimisnumber: SK2020110246.
 
2. Lepingupooled
 
Müüja:
BALTYRE Ltd., Slatinská 1710, 018 61 Beluša, ettevõtlusregistris registreeritud, Trenčíni ringkonnakohus, fail nr: 12164/R, identifitseerimisnumber /IČO/: 36313947, käibemaksu identifitseerimisnumber: SK2020110246.
Ostja:
Füüsiline või juriidiline isik, kes tellib kaupu ja esitab tellimistingimustes määratletud identifitseerimiseks vajaminevad õiged andmed.
 
3. Müügileping
 
Müüjale saadetud tellimust võetakse ettepanekuna sõlmida leping vastavalt tsiviilseadustiku seaduse §-le 43a. Ostjal on õigus loobuda lepingust või see tühistada ainult antud punktis kirjeldatud viisil.
Pärast tellimuse saamist võtab müüja sellele kinnituse telefoni või e-posti teel, millele järgneb ettepanekuga nõustumine vastavalt tsiviilseadustiku seaduse §-le 43c ning kauglepingu sõlmimine. Müüja siduvast tellimuse kinnitusest teatatakse ostjat e-posti teel. Tellimuse kinnitus sisaldab peamiselt teavet tarneviisi ja tarnetingimuste kohta. Vajadusel saadetakse ostja e-postiaadressile ka muud tellimust puudutavat teavet. 
Siduvaks tellimuse kinnituseks ei peeta tellimuse kättesaamise automaatset teavitust, mis saadetakse pärast tellimuse saatmist müüja elektroonilisest süsteemist ostja e-postiaadressile.
Müüja e-poe kaubakataloog sisaldab tavaliselt ostetavaid kaupu ning müüja ei garanteeri kõigi nimetatud kaupade kohest saadavust.
Kaupade saadavuse kinnitus saadetakse ostjale pärast tellimuse saamist ning küsimustele vastatakse e-posti või telefoni teel.
 
 
4. Kaubavalik
 
Hulgimüügilehekülg baltyre.com pakub rehve tootjatelt, kellega Baltyre Ltd. on sõlminud ainuesinduslepingu kokkulepitud turgudel.
 
5. Hind
Kaupade ja teenuste hinnad on esitatud kehtiva käibemaksuga. Allahindlused ja lõpumüügid kehtivad pakkumises määratletud ajani või kuni kaupa jätkub. Müüjal on õigus pakkuda veebilehel valitud toodetele lisaallahindlusi ning allahindlusi vastavalt koostööle hulgimüügi alal.
Kui tellitud tooteid ei ole laos ega tootjatel, võib müüja pakkuda teiste varustajate kaupu. Ostjat peab sellest ja hindade võimalikest muutustest ette teatama ning pakutud alternatiiv peab saama ostja kinnituse. 
 
 
6. Kaupade tellimine ja lepingu sõlmimine
Pakutavate kaupade või teenuste ostmisel valib ostja koguse ja kinnitab selle nupuga Osta“. Kaubad pannakse ostukärusse ning ostja otsustab, kas ta tahab ostu lõpule viia (täita lisatud ankeedi) või ostu jätkata. Ostja tellib kaupu ning sõlmib müüjaga kauglepingu telefoni teel või elektrooniliselt, saates täidetud tellimisankeedi e-postiaadressile. Mõlemal juhul peab ostja esitama tellimisankeedil või suuliselt enda identifitseerimiseks järgmised andmed: tüüp, kogus ja hind koos käibemaksuga, ees- ja perekonnanimi. Kui ostja on juriidiline isik, on vaja esitada ettevõtte nimi, ettevõtte registreerimisnumber, käibemaksukohuslase number, arveldusaadress, kättetoimetamisaadress, telefoninumber ja e-postiaadress.
 
 
7. Tarneaeg 
 
Veebilehel näeb kõigi kaupade laovaru. Kui kaubad on laos olemas, paneb müüja need kohe teele. Kui kaupu laos ei ole, saab müüja tarneaega korduvalt pikendada, teavitades ostjat uuest tarneajast telefoni või e-posti teel.  
 
8. Tarnetingimused
 
Müüja teatab ostjale tarnetingimused tellimuse kinnitamisel. Kaubad saadetakse ostjale 7 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil müüja tellimuse kinnitab. Müüja vastab nõudlusele, andes kaubad kullerile. Transpordikulud on arvestatud hinna sisse ainult  Baltyre Ltd. lepingulistele hulgimüügi äripartneritele, kes ostavad kaupu regulaarselt. Muude tarneviiside puhul ei sisalda hinnad transpordikulusid. 
 
9. Kaupade kullerilt saamine 
 
Ostja on kohustatud kaupu kättesaamisel kontrollima ning kui pakendil või selle sisul on nähtavaid kahjustusi või kauba mõned osad on puudu, peab ta kaupa kullerilt vastu võttes sellest koheselt teavitama. Reklamatsioon kahjustuse või osade puudumise ulatuse kohta tuleb kirjutada viivitamatult. Reklamatsiooni peab kirjutama kuller. Enne reklamatsiooni kirjutamist peab ostja lubama kulleril kontrollida kahjustuse ulatust. 
Kahjustatud pakiga tuleb toimida vastavalt kulleri juhistele. Kui kahjustus või osade puudumine ei ole nähtav hetkel, mil ostja kullerilt kaubad saab, peab ostja viivitamatult teavitama müüjat kahjustusest 2 tööpäeva jooksul alates paki tarnest. Hilisemaid kaebusi kahjustatud kaupade või osade puudumise kohta ei ole võimalik rahuldada!
 
 
10. Maksetingimused
Ostja on kohustatud maksma sularahas  kaupade üleandmisel, kui kokku ei ole lepitud mõnd muud makseviisi. Kättetoimetamine ja pakendamine on tasuta.  Kui tellitud kaupade maksumus koos käibemaksuga on üle 1 000 €, on müüjal õigus nõuda ettemaksu 50% ulatuses ostusummast. Müüja saadab ostjale elektroonilise arve tellimuses nimetatud e-postiaadressile hiljemalt üks päev pärast kaupade saatmist.  Vastavalt 18. juuni 2002. aasta raamatupidamisseaduse nr  431/2002 §32 "Raamatupidamisdokumentatsiooni kontrollitavus" on see dokument  täisväärtuslik maksudokument. Arve täidab ka garantiitõendi funktsiooni.
 
 
11. Kliendi soov lepingust loobuda
Kui ostja on füüsiline isik – kasutaja – on müügileping olemuselt tarbijaleping, mis sõlmiti kaugsuhtluse teel. Vastavalt Koodeksi nr 108/2000 §-le 12 on ostjal õigus lepingust põhjuseta loobuda 7 tööpäeva jooksul pärast kaupade vastuvõtmist. Lepingust loobumine peab toimuma kirjalikult ning tuleb saata e-postiaadressile addressinfo@baltyre.com.  Kiri peab sisaldama teavet kaupade, müüjate ja ostjate identifitseerimiseks ning ostja peab selle saatma oma kulude eest ülalnimetatud ajaperioodil koos kaupadega müüja lattu.
Ostjal on õigus kaubad lahti pakkida ja neid proovida. Proovimine ei tähenda kaupade kasutamist ja müüjale mõne päeva pärast tagastamist. Juhul kui ostja soovib kaupu tagastada, tuleb need tagastada müüja laoaadressile kasutamata, kahjustusteta ja täies mahus koos ostulepinguga. Kasutaja kannab kaupade tagastamisega kaasnevad otsesed kulutused. Pidades kaupade tagastamisel kinni kõigist ülalnimetatud kohustustest, saadab müüja raha ostja arvele seaduses määratud ajaperioodil ehk 15 päeva jooksul.
Vastaval ülalnimetatud seaduse § 12 punktile 5 ei saa klient lepingust loobuda järgmistel asjaoludel: 
a) teenuste üleandmisel, kui teenus hakatakse kliendi nõusolekul kasutama enne lepingust loobumise tähtaja aegumist 
b) vastavalt kliendi erisoovidele toodetud kaupade müügil, kindlale kliendile kujundatud kaupade müügil või selliste kaupade müügil, mida ei saa teatud omaduste tõttu tagastada.  
 
12. Tellimuse tühistamine
Kui ostja soovib tühistada veel üleandmata kaupade tellimuse, peab ostja nii ruttu kui võimalik teavitama müüjale tellimuse numbri telefoni või e-posti teel. Müüjal on õigus tühistada kaupade tellimus, mida müüja ei saa tarnida, sest need on välja müüdud, või mida müüja ei saa vastavalt nendele tellimistingimustele õigeaegselt tarnida või mida müüja ei saa vastavalt e-poes määratud hinnale tarnida, välja arvatud juhul, kui müüja lepib ostjaga kokku lepingu täitmise muudatuse. Müüja teatab ostjat tellimuse tühistamisest telefoni või e-posti teel.
Juhul, kui ostja on juba maksnud tühistatud tellimuse terve ostuhinna või osa sellest, saadetakse makstud summa tema kontole 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse tühistamisest.
 
 
13. Garantiitingimused
Kõigile baltyre.com e-poest ostetud kaupadele annab müüja vastavalt seadusele 24-kuulise garantii. Garantiiperiood hakkab jooksma alates kaupade kättetoimetamiskuupäevast. Garantii ei kehti, kui kauba defekti põhjuseks on mehaaniline kahjustus või vale hoiustamine või kui toote kasutamine on läinud vastuollu teenuse juhistega. Garantii ei kata kaupade (või selle osade) kasutamisest tekkivat tavalist kulumist. Lühemat tooteiga ei saa pidada defektiks ja sellekohast kaebust ei saa esitada.
Vastutus kahjustuste eest läheb ostjale alates kaupade kullerilt ülevõtmise hetkest. Ostja peab esitama kaebuse defektide kohta, mida katab garantii ja mida on võimalik tuvastada kaupade ülevõtmisel, kirjalikult hiljemalt garantiiperioodi viimasel päeval. Ostjal on õigus küsida defektide parandamist, kui see on võimalik, või  piisavat hinnaalandust. Kui defekte ei ole võimalik parandada, on ostjal õigus defektseid kaupu ümber vahetada või saada müüjalt raha tagasi.
Ostja peab teavitama müüjat ebatäielikust tarnest või kahjustatud kaupadest 2 tööpäeva jooksul alates tarnekuupäevast e-postiaadressil info@baltyre.com või tööpäevadel telefoninumbril +421-42 4634300. Hiljem saadetud ebatäieliku tarne või mehaaniliste kahjustuste kaebusi ei pea rahuldama.
Kui ostja soovib ostetud kaupade kohta kaebust esitada, võtab ta eelnevalt müüjaga ühendust e-postiaadressil info@baltyre.com või tööpäevadel telefonitsi numbril +421-42 4634300. Kaebuse korral peab ostja saatma elektroonilise või paberarve, mis on ka reklamatsioon, ja saatma kaubad koos reklamatsiooniga müüja laoaadressile. Müüja aktsepteerib postiga saadetud kaupu. Soovitatav on kaubad kindlustada. Müüja teavitab ostjat kaebuse tulemusest telefoni või e-posti teel hiljemalt 30 päeva pärast kaupade, müügilepingu ja kirjaliku reklamatsiooni kättesaamist.
 
14. Isikuandmete kaitse
Osja ja müüja lepivad kokku, et kui ostja on füüsiline isik, esitab ta müüjale oma ees- ja perekonnanime, arve aadressi koos postiindeksiga, kättetoimetamisaadressi koos postiindeksiga (kui see erineb arve aadressist), alalise aadressi koos postiindeksiga juhul, kui tellitud kaubad on renditud, telefoninumbri ja e-postiaadressi.
Ostja ja müüja lepivad kokku, et kui ostja on juriidiline isik või üksikettevõtja, esitab ta müüjale oma ettevõtte nime, ettevõtte aadressi koos postiindeksiga, kättetoimetamisaadressi koos postiindeksiga (kui see erineb ettevõtte aadressist), ettevõtte registreerimisnumbri , käibemaksukohuslase numbri, telefoninumbri ja e-postiaadressi.
Ostja kinnitab, et vastavalt isikuandmete kaitse seadusele nr 428/2002 nõustub ta sellega, et müüja võib tema ülalnimetatud isikuandmeid ja/või müüja tegevuse seisukohast olulisi isikuandmeid töödelda ja säilitada kõigis müüja infosüsteemides.
Ostja annab müüjale nimetatud loa määramata ajaks. Ostja võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal hetkel kirjalikult tühistada. Nõusolek kaotab kehtivuse pärast ühte kuud alates müüjale tühistuse esitamist, pärast mida andmed kustutatakse.
Ostja saab oma isikuandmeid igal hetkel kontrollida ja juhtida müüja tähelepanu nende muutmisele, parandamisele või uuendamisele.
Müüja baltyre.com austab ostja privaatsust ja kasutab ostja andmeid ainult lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil vastavalt müüja kehtestatud äritingimustele. Töödeldud andmeid ei avalikustata ega anta kolmandatele isikutele.
 
 
15. Lõppsätted 
Ostja kinnitab, et on tutvunud nende äritingimustega ja nõustub nendega enne tellimuse täitmist.
 

Položka bola pridaná do košíka

Our website uses cookies for proper functionality and traffic analysis. We also store your IP address on our server in order to secure our site. More info